Tel: +852 23417760 Fax: +852 23413324 e-mail: order@hcigroup.com.hk English

本公司是一間集産品研發、生産及零售批發嶄新高科技電子産品、環保産品等,致力把最好的産品發售到各國地方,可讓普羅大眾都能享受到嶄新的高科技産品和環保産品,同時用我司的産品就已經可以輕鬆地做到環保功效,對地球生態及人體健康作出莫大幫助


                                                           

                     網頁皇網頁設計公司 Web design