Tel: Tel: 6641 9787 or 3101 8338  whatsapp: Fax: 2153 0181  e-mail: e-mail: yyselfstorage@ymail.com  English  

土瓜灣仁仁迷你倉

是我們重點發展於土瓜灣區,此迷你倉可方便居位於九龍城,紅磡及土瓜灣區, 各行各業人士, 歡迎參觀選擇適合閣下的倉庫。

 

×